Historyczne

Historyczne (zrealizowane przez obecnych pracowników)

 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Narodowy Bank Polski - wykonanie systemów sygnalizacji i zabezpieczenia dla NBP O/O Kielce, rozbudowa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w obiekcie Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie
 • OST Gromada
 • Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
 • Politechnika Radomska - adaptacja budynku stołówki studenckiej na potrzeby Biblioteki Głównej oraz Centrum Sieciowo-Komputerowego Politechniki Radomskiej
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Polskie Składy Budowlane Sp. z o.o.
 • RETTIG HEATING Sp. z o.o.
 • Rezydencje prywatne
 • Rigips Polska Sp. z o.o.
 • RUCH S.A.
 • Sąd Rejonowy, Kielce
 • Skanska S.A. - dostawa i instalacja central telefonicznych Ericsson dla 11 spółek
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania i wykrywania CO, systemu sterowania ruchem, systemu telewizji dozorowej, wideodomofonów oraz telewizji kablowej RTV, instalacji telefonicznej i okablowania strukturalnego wraz z dostawą
  i uruchomieniem centrali telefonicznej w budynku City Park w Kielcach, wykonanie projektu oraz budowa: systemu sygnalizacji włamania połączonego z kontrolą dostępu i rejestracją czasu pracy, systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji przemysłowej, sieci teleinformatycznej wraz z centralą telefoniczną w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,
 • Targi Kielce Sp. z o.o., Kielce
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o. - budowa systemu alarmu pożarowego, systemu nagłośnienia, Instalacji okablowania teleinformatycznego, montaż tablicy wyników oraz rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego na Stadionie Piłkarskim w Kielcach
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • TP S.A. Centrum Usług Satelitarnych TP SAT - modernizacja systemu teleinformatyczn. w TP SAT
 • TUiR Warta S.A.
 • Zakładowa Straz Pożarna Huty im.T.Sendzimira
 • Autocentrum S.A. Autoryzowany Dealer VW,
 • Automobilklub Kielecki,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Bank Spółdzielczy
 • Bank Zachodni S.A.
 • BIG Bank Gdański S.A.
 • BRE Bank S.A.
 • Centrum Produkcji Pneumatyki PREMA S.A.
 • David S Smith Packaging International
 • Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym
 • -Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
 • D&J Technology Poland
 • Gmina Nowa Słupia
 • Gmina Skarżysko-Kamienna
 • Gomar Sp. z o.o.
 • Impel Security Technologies Sp. z o.o.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Klasztor na Świętym Krzyżu - zabezpieczenie przeciw włamaniowe i przeciwpożarowe w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
 • Kolporter S.A.
 • Komenda Miejska Policji w Kielcach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Mitex S.A.
 • Muzeum Przyrodniczo-Leśne na Św. Krzyżu
 • Muzeum Wsi Radomskiej - budowa systemów: sygnalizacji alarmu pożarowego, sygnalizacji włamań, telewizji dozorowej. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu ze stacją transformatorową i linią kablową SN, wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną w Muzeum Wsi Radomskiej
 • Muzeum Zabawek I Zabawy - budowa instalacji okablowania strukturalnego, systemu włamania i kontroli dostępu oraz nadzoru wizyjnego
  w budynku Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach